cropped-final-logo-nash-150x150-1.png

רוצה להתאים את החבילה הנכונה עבורך?

מחירון

נעים להכיר

לא בטוח/ה כמה ולמה?
רוצה חודש הכירות ויחד נבין מה הכי נכון?
בדיוק בשביל זה
חבילת אפיון- 25 שעות ב 75 ₪ לשעה בלבד!

*מוגבל לחודש הראשון בשירות,
חבילה אחת לכל לקוח
כל שעה נוספת שאינה באחת החבילות-
במחיר 95 ₪ לשעה

לא מעוניינים להתחייב?
50 שעות ראשונות-95 ₪
לשעת עבודה
50 שעות נוספות-80 ₪  
לשעת עבודה
כל שעה נוספת (מהשעה ה-101) –
70 ₪ לשעת עבודה
*מתייחס להיקף השעות בחודש קלנדרי
נפח העבודה משתנה?
בכפוף ל-25 שעות מינימום בחודש קלנדרי, חבילה דינמית שנותנת לך יותר, בפחות ככל שהנפח גדל:
25 שעות עוגן בחבילה-
90 ₪ לשעת עבודה

25 שעות נוספות-85 ₪ לשעת עבודה
50 שעות נוספות-80 ₪ לשעת עבודה
כל שעה נוספת (מהשעה ה-101) –
70 ₪ לשעת עבודה

המחיר המשתלם ביותר!
מתאים לנפח עבודה יציב 
חבילת 25 שעות 2,250 ₪
(90 ש"ח לשעת עבודה)
חבילת 50 שעות 4,000 ₪
(80 ש"ח לשעת עבודה)
חבילת 75 שעות 5,625 ₪
(75 ש"ח לשעת עבודה)
כל שעה נוספת (מהשעה ה-76) –
70 ₪ לשעת עבודה
*תשלום מלא על החבילה שנבחרה גם אם לא נוצלו כל השעות באותו חודש קלנדרי
היתרונות בעבודה איתי במיקור חוץ